ПЕРЕЛІК ЗМІН

Нове в АВК-5 редакції 3.5.4 в порівнянні з редакцією 3.5.3

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.5.4 передбачено наступне:

1. Враховані усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізм, чинні від 01.12.2020., прийняті 25.11.2020.

2. У нормативно-довідковій інформації (НДІ) враховані:
2.1 Зміна № 2 СОУ 42.1-37641918-034:2018 «Дорожні машини та механізми. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів». Наказ Державного агентства автомобільних доріг від 24.11.2020р №Н-474/1300, чинні з 01.12.2020.
2.2 Зміна № 2 СОУ 42.1-37641918-082:2018 «Дорожні машини та механізми. Ресурсні кошторисні норми експлуатації машин для експлуатаційного утримання». Наказ Державного агентства автомобільних доріг від 24.11.2020р №Н-470/1300, чинні з 01.12.2020.
2.3 Зміна № 2 СОУ 42.1-37641918-071:2018 «Автомобільні дороги. Ресурсні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання». Наказ Державного агентства автомобільних доріг від 24.11.2020р №Н-471/1300, чинні з 01.12.2020.
2.4 Зміна № 2 СОУ 42.1-37641918-035:2018 «Автомобільні дороги. Ресурсні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи». Наказ Державного агентства автомобільних доріг від 24.11.2020р №Н-472/1300, чинні з 01.12.2020.

Попередження: Зазначені Зміни значно змінили склад та зміст існуючих норм з ПО ДН. З урахуванням цього можливий перерахунок раніше створених будов, які були прораховані з використанням цих норм. У цьому випадку при першому вході у будову буде сформований відповідний протокол змін. Крім того, рекомендуємо при формуванні Актів КБ-2в в поточній редакції для вже затверджених проєктів встановлювати спосіб врахування витрат «за фактом».

3. У нормативно-довідковій інформації (НДІ) додані:
3.1 СОУ Д.2.2-31481925-001:2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Улаштування фасадної теплоізоляції та опорядження зовнішніх стін будівель з використанням матеріалів POLIMIN», узгоджений ТК 311 (лист від 16.09.2020р. №303) і затверджений наказом ТОВ «Фомальгаут-Полімін». Нормам присвоєно пошуковий образ ФН1 …
3.2 СОУ Д.2.2-40148165-001:2018 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги», узгоджений ТК 311 (лист від 14.12.2017р. №139) і затверджений наказом ТОВ «Автострада». Нормам присвоєно пошуковий образ АС1
3.3 СОУ Д.2.2-40148165-002:2018 «Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Машини та механізми для будівництва та ремонту автомобільних доріг, вулиць та проїздів», узгоджений ТК 311 (лист від 14.12.2017р. №139) і затверджений наказом ТОВ «Автострада»
3.4 Зміна №1 СОУ Д.2.7-40090765-002:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Машини та механізми для будівництва та ремонту автомобільних доріг, вулиць та проїздів», затверджене наказом №3389 від 17.11.2020р. ТОВ «Славдорстрой»
3.5 СОУ Д.2.4-40090765-001:2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги», узгоджений ТК 311 (лист від 29.10.2020р. №315) і затверджений наказом ТОВ «Славдорстрой». Нормам присвоєно пошуковий образ СВ1 ..
3.6 СОУ Г.1-40090765-003:2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання. Автомобільні дороги», узгоджений ТК 311 (лист від 29.10.2020р. №315) і затверджений наказом ТОВ «Славдорстрой». Нормам присвоєно пошуковий образ СВ3 …
3.7 СОУ Д.2.2-01387432-001:2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Улаштування огороджувальних конструкцій методом «стіна в ґрунті» з розробкою траншеї під глинистим розчином універсальними буровими установками з грейферним ковшем», узгоджений ТК 311 (лист від 04.11.2020р. №319) і затверджений наказом ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД». Нормам присвоєно пошуковий образ МБ1 …
3.8 СОУ Д.2.7-01387432-002:2020 «Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Універсальні бурові установки з грейферним ковшем. Гідравлічний витягувальний пристрій в комплекті з дизельним силовим агрегатом. Комплекс для приготування та очищення бентонітової суміші», узгоджений ТК 311 (лист від 04.11.2020р. №319) і затверджений наказом ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД».

4. При формуванні опису документів Користувача додана можливість враховувати дані по тарифним ставкам. Для цього у переліку Реквізитів передбачена вкладка «Дані по тарифним ставкам».

У розрахунку інфляції збережено значення для параметра КС145МП 11.33, розраховане на дату 11 грудня. Нагадуємо, що це поле має бути уточнено Користувачем самостійно виходячи з власних термінів будівництва.

Є дані для визначення середньомісячної тривалості робочого часу на 2021 рік (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3501915-20#Text). Таким чином з 2021 ми будемо проставляти такі значення:

 • ТС № 1-7; 11-21 тривалість 166,17 годин;
 • ТС № 8-10 тривалість 125 годин;
 • ТС № 22 – тривалість 150 годин.

Нове в АВК-5 редакції 3.5.3 в порівнянні з редакцією 3.5.2

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.5.3 передбачено наступне:

1. У нормативно-довідковій інформації (НДІ) додані:

1.1 СОУ-Н ЕЕ 05.606:2017 «Норми часу на ремонт основного і допоміжного гідроенергетичного обладнання. Дністровська ГАЕС. Електричний цех», в новій редакції, змінений наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №470 від 29.11.2019р. (пошуковий образ ТГ10).
1.2 СОУ-Н ЕЕ 05.840:2007 «Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Енергетичний нагляд та енергозбутова діяльність. Метрологія», в новій редакції, змінений наказом Міністерства енергетики та захисту довкілля України №280 від 28.04.2020р. (пошуковий образ ТР11).
1.3 ВБН Д.2.2- 33151242-001-05 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні та ремонтні-будівельні роботи. Прокладання поліетиленових труб типу «Spiro» в каналізаційних колекторах. Зварювання стиків поліетиленових труб типу «Spiro» внутрішнім діаметром 1200 мм. Облицювання плоских бетонних поверхонь поліетиленовими листами типу ПЕ-80.. Зварювання стиків листів типу ПЕ-80. Розкроювання листів. Влаштування і розбирання комплексу механізмів для протягування труб внутрішнім діаметром 1200 мм, розроблений для УКБ ПАТ «АК «Київводоканал». Нормам присвоєний пошуковий образ ВК.

2. Внесені чинні показники для розрахунку розміру коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами у відповідності до Постанови КМУ від 29.07.2020 №671 (витрата П145).
Крім того, на чисельні прохання Користувачів, до складу витрати доданий вбудований розрахунок, орієнтований на визначення лімітів зазначених коштів у випадку, коли дані щодо термінів будівництва ще не визначені. Для запуску такого розрахунку достатньо активізувати у Главі 13 витрату П145, при цьому у витраті мають бути відсутні ознака «Кошторисного розрахунку» або задні явно вартісні показники.

3. При редагуванні ресурсів у складі позиції-робота передбачено два нових пункти:
3.1 Зміна машини на іншу з зіставленням вартісних показників.
3.2 Заміна машин на ручний труд з зіставленням вартісних показників.
У розділ Довідка доданий опис виконання вищезазначених пунктів, який може викликатися безпосередньо із екранів при виконанні заміни.

4. Надана можливість встановлювати ознаку на позицію-робота «демонтаж». Зазначена дія виконується подібно до вибору певної «Бібліотечної поправки». При встановленій ознаці «демонтаж» автоматично:
– приймаються відповідні значення окремих числових параметрів позиції;
– у полі «обґрунтування» зазначається інформація щодо прийнятих коефіцієнтів;
– до найменування позиції додається текст «Демонтаж» (може бути відкоригований).

5. Передбачена можливість формування файлу OUTBOX у форматі XML. Формат та опис файлу наведений у розділі Довідка. Крім того передбачена можливість керування складом інформації, яка буде винесена до файлу.

6. Реалізовано виведення класифікатора заміни ресурсів у текстовий файл.

7. До переліку інформації, яка відображається при редагуванні ресурсів норми (Ф130) додані:
– вартість окремо взятого ресурсу на одиницю виміру норми (додатково до вартості на весь об’єм позиції);
– вартість на одиницю виміру та на об’єм позиції по розділу «Матеріали» та розділу «Машини та механізми»;
– інформація щодо кількості та вартості енергоносіїв та мастильних матеріалів від машин 2 частини, вартість яких враховується у складі прямих витрат.

8. Для будов по типу П (Прибуток від собівартості) передбачена можливість вносити значення індивідуальної заробітної плати для позицій локальних кошторисів на рівні будови в екрані «Розцінки робот». Передбачено занесення значення індивідуальної заробітної плати при копіюванні розцінки у регіон.
Крім того вихідний документ «Підсумкова відомість розцінок робіт» доповнений Інформацією щодо значення заробітної плати у складі розцінки.

9. При формуванні описів документів Користувача передбачено:
9.1 До переліку реквізитів локального кошторису додані показники для визначення 1 та 3 блоків ЗВВ.
9.2 Передбачена можливість змінювати запропонований розробниками перелік елементів будови із яких формується опис документів Користувача. Для цього в сервісе «Переліку вихідних документів Користувача» доданий пункт «Редагування каталогу структурних елементів будови», де можна:
– виконати переміщення рядків в межах списку;
– відкоригувати найменування та ідентифікатор реквізиту.

10. При виконані переносу із підсистеми Підрядник до підсистеми Договірна ціна передбачена можливість відмовитися від перенесення позицій з нульовим об’ємом.

11. В Цінах ресурсів будови:
11.1 Режим фільтрації переліку матеріалів та устаткування «з нульовою ціною» поширюється як на відпускні, так і на кошторисні ціни.
11.2 При коригуванні ціни виділеної групи ресурсів надана можливість вносити або відмовитися від існуючого обґрунтування ціни;
11.3 Передбачена можливість встановлювати єдиний ідентифікатор для визначення транспортної складової за усередненими показниками для виділеної групи матеріалів або устаткування.

12. Підсумкова відомість ресурсів доповнена довідковою інформацією щодо кількості будівельного мусора та ґрунту, які передбачені у локальних кошторисах.

13. Реалізовані побажання та пропозиції Користувачів, які були залишені на форумі сайту розробників: http://avk5.forum24.ru/

Нове в АВК-5 редакції 3.5.2 в порівнянні з редакцією 3.5.1

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.5.2 передбачено наступне:

1. Внесені усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів, затверджені Державним агентством автомобільних доріг України 18.05.2020 р. (станом на 01.06.2020 р.).

2. У нормативно-довідковій інформації (НДІ) додані:

2.1 СОУ Д.2.4-34953769-001:2017 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Утримання та ремонт об’єктів зливової каналізації, гідротехнічних споруд, водних об’єктів та об’єктів водозниження», узгоджений ТК 311 (лист від 16.02.2017р. №71) і затверджений наказом КП «КВЗК». Нормам присвоєно пошуковий образ КК1…
2.2 СОУ Д.2.7-34953769-002:2017 «Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Машини та механізми для утримання і ремонту об’єктів зливової каналізації, гідротехнічних споруд, водних об’єктів та об’єктів водозниження», узгоджений ТК 311 (лист від 16.02.2017р. №71) і затверджений наказом КП «КВЗК».
2.3 Зміна №1 СОУ Д.2.4-34953769-001:2017 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Утримання та ремонт об’єктів зливової каналізації, гідротехнічних споруд, водних об’єктів та об’єктів водозниження», затверджена наказом №261 від 24.10.2019р. КП «КВЗК» (пошуковий образ КК1).
2.4 Зміна №1 СОУ Д.2.4-34953769-001:2017 «Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Машини та механізми для утримання і ремонту об’єктів зливової каналізації, гідротехнічних споруд, водних об’єктів та об’єктів водозниження», затверджена наказом №261 від 24.10.2019р. КП «КВЗК».
2.5 СОУ Д.2.2-31749934-001:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Улаштування утеплення конструкцій фасаду з опорядженням штукатурками із застосуванням матеріалів SILTEK», узгоджений ТК 311 (лист від 28.10.2019р. №265) і затверджений наказом ПрАТ «Термінал-М». Нормам присвоєно пошуковий образ МТ1…

3. На підставі листа ТОВ «Науково-технічний центр» «Економіка ремонтного виробництва» від 13.03.2020р. № 21-С/1 враховані наступні розрахункові показники для визначення вартості робіт з ремонту основних фондів підприємств:
– усереднена вартість людино-години за розрядами робіт при виконанні ремонтних робіт (тарифні сітки 2 та 5) згідно Таблиці 1 Додатка 1 до листа;
– усереднена вартість людино-години за розрядами робіт при виконанні ремонтних робіт із важкими та шкідливими умовами праці (тарифна сітка 3) згідно Таблиці 2 Додатка 1 до листа;
– усереднена вартість людино-години за розрядами робіт для верхолазних робіт (тарифна сітка 4) згідно Таблиці 3 Додатка 1 до листа;
– усереднена вартість людино-години водолазів за класами (тарифна сітка 11) згідно Таблиці 4 Додатка 1 до листа;

4. Внесені зміни до сервісу «Розробка документів Користувача»:
4.1 До переліку реквізитів для створення опису документу по типу даних «Ресурси будови» додані числові параметри та параметри-характеристики.
При формуванні блока «Підсумки» у описі документу по типу «Рядки локального кошторису» до реквізитів додані підсумкові вартісні показники будови.
4.2 З метою уніфікації підсумкових вартісних показників в залежності від типу будови, до опису документа Користувача додано реквізит «Тип будови». При створені нового опису документу за аналогом існуючого для іншого типу будови, у випадку використання підсумкових вартісних показників, передбачена автозаміна. При цьому формується відповідний протокол.

5. До кошторисного розрахунку інфляції внесені зміни:

5.1 Періоди часу між початком розглянутого календарного року і датами, що впливають на рівень інфляції (дата цін, прийнятих в підсумковому вихідному документі, дати початку і кінця робіт в кожному календарному році будівництва) і тривалість будівельних робіт вимірюються в місяцях з точністю в 2 знаки після коми.

5.2 Проектні вартості коштів на різні календарні роки будівництва можуть бути визначені не тільки автоматично (пропорційно періодами часу робіт у ці роки), але і задані користувачем як числа-відношення конкретної вартості даного року і загальної вартості відповідних робіт або обладнання.

5.3 Користувачеві, який розраховує розмір коштів інфляції у вартості об’єктів будівництва, що фінансуються не з бюджетних коштів, надана можливість відмови від Вказівки Мінрегіону щодо застосування коефіцієнта обліку інфляції 1,0 при визначенні середнього рівня інфляції в році з прогнозної інфляцією, більшою чи рівною за 10%.

5.4 У формулі підсумкового рядка розділу «Розрахунок» для кожного календарного року будівництва показані застосовані коефіцієнти обліку середньорічного рівня інфляції (1,0 або 0,5).

5.5.У підсистему «Довідка» включений документ «Розрахунок інфляції на період з 2020 року, починаючи з редакції 3.5.2 програмного комплексу АВК-5», в якому описані параметри-характеристики, необхідні для вбудованого кошторисного розрахунку.

6. При заміні, виборі або оновлені поточного блока настройки передбачено фіксацію прийнятих у будові даних щодо:

– значення параметрів інших витрат та показників;
– оформлення;
– ознак включення/виключення Глав:
– визначення інших витрат;
– числових параметрів.

7. Виправлена помилка перенесення інформації щодо вартості виконання при переході на наступний звітний період. Зазначена помилка впливала на коректність накопичування інформації у Довідці КБ-3. Тому, після оновлення до редакції 3.5.2, рекомендуємо продублювати перехід на наступний період, виконаний у редакції 3.5.1.

Нове в АВК-5 редакції 3.5.0 (АВК-5 3.5.1)

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.5.0 передбачено наступне:

 1. Враховані актуальні розрахункові показники:

1.1. На підставі Листа Міністерства соціальної політики від 29 липня 2019 р. № 1133/0/206-19 прийняті наступні значення середньомісячної тривалості робочого часу:

– для ТС №№ 1-7; 11-21 (у відповідності з даними щодо 40-годиного робочого тижня) – 166,83 годин;

ТС №№ 8-10 (у відповідності з даними щодо 30-годиного робочого тижня) – 125,5 годин;

ТС № 22 (у відповідності з даними щодо 36-годиного робочого тижня) – 150,6 годин.

1.2 За умовчанням розмір середньомісячної заробітної плати прийнято на рівні мінімально допустимого значення, яке може бути враховане при складанні інвесторської кошторисної документації у 2020 році.

Згідно з наказом Мінрегіону від 20 жовтня 2016 року  № 281 «Про затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів» (зареєстровано  в Мін’юсті 11 листопада 2016 року за № 1469/29599), на підставі даних, оприлюднених на офіційному веб-сайті Державної служби статистики щодо середньомісячної заробітної плати у будівництві за 2019 рік та індексу споживчих цін на 2020 станом на 1.01.2020 рік (Постанова КМУ від 15.05.2019 № 555 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 № 883) зазначений рівень складає:

9356 грн х 1,064 = 9954,78 грн.

1.3 Значення середньомісячної заробітної плати для робітників з ремонту основного та допоміжного обладнання гідроелектростанцій (ТС №19) прийнято відповідно  Додатку Б (станом на 1 січня 2020 р.) СОУ-Н МЕВ 40.1-00130044-103/102:2014 Правила визначення вартості реконструкції, капітального і поточного ремонту основного і допоміжного обладнання гідроелектростанцій. Методичні рекомендації (в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 28 серпня 2019 р № 395).

1.4 Значення середньомісячної заробітної плати для робітників з ремонту і технічного обслуговування електричних мереж  (ТС №13) прийнято відповідно  Додатку Б (станом на 1 січня 2017 р.) ГНД 34.05.102-2003 Правила визначення вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж (в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21 липня 2017 р. № 477).

1.5 Згідно Зміни 3 (затверджені Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.08.2019 № 351) до ГКД 34.08.601- 2003 «Порядок визначення вартості ремонту основного і допоміжного енергетичного обладнання, передавальних пристроїв і споруд» змінені:

– усереднені показник для визначення розміру прибутку та загальновиробничих витрат

– значення середньомісячної заробітної плати для робітників з ремонту основного та допоміжного енергетичного обладнання, передавальних пристроїв і споруд (ТС №17).

1.6 Враховані Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин і механізмів та Усереднені показники транспортних витрат станом на 01.03.2020 р.

Усереднені коефіцієнти до вартості запасних частин, матеріальних ресурсів, зазначених в РД 200 УССР 84001-3-88 «Норми витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт автомобілів і автобусів», складають величини:

запасні частини (Кзч)                    35,10 х 1,045= 36,68 раза

матеріальні ресурси (Км)             31,18 х 1,045 = 32,58 раза

1.7 Змінено перелік параметрів та кошторисний розрахунок для визначення ліміту коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами (витрата П145). У Довідку внесений документ-роз’яснення «Параметри розрахунку інфляції на період 2020р.», у якому наведені рекомендації  щодо виконання розрахунку в залежності від термінів будівельного процесу.

Параметри для розрахунку прийняті у відповідності з постановою КМУ від 15 травня 2019 р. №555 (у редакції постанови КМУ від 29 березня 2020 р. N 253).

При перенесенні будови із підсистеми Договірна ціна в підсистему Підрядник надана можливість для уточнення параметрів розрахунку інфляції, які стосуються термінів виконання (при умові, що в цій  будові прийнятий тип Договірної ціни – твердий та активізована витрата П145).

Примітка: звертаємо увагу, що показники відповідають значенням індексів цін виробників промислової продукції (грудень до грудень попереднього року) по сценарію 1 і можуть бути використані у якості орієнтовних річних показників. Разом з тим, кошторисний розрахунок, запропонований у витраті  П145, передбачає автоматизований перерахунок показників виходячи з фактичних термінів будівельних робіт. Усі наведені вище зміни враховані в блоках настройки і будовах, створених в редакції 3.5.0. і з’являться в раніше створених будовах тільки після поновлення даних будови на підставі нових блоків настройки.

 1. У нормативно-довідковій інформації (НДІ) внесені:

2.1. Зміна №2 до ДСТУ Б Д.2.7-1:2012 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів», прийнята наказом Держаного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 27.02.2019р. № 38.

2.2. СОУ НАЕК 143-3:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи. Окремі види робіт», затверджений наказом ДП Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» №1077 від 22.10.2019р. Нормам присвоєно пошуковий образ РА3 …

2.3. СОУ НАЕК 143-4:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи. Електротехнічні пристрої і устаткування», затверджений наказом ДП Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» №1077 від 22.10.2019р. Нормам присвоєно пошуковий образ РА4 …

2.4. Зміна №1 СОУ Д.2.4-03359182-001:2016 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Утримання та ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів», узгоджене ТК 311 (лист від 25.05.2017р. №88) та затверджена наказом КП «ШЛЯХРЕМБУД» (пошуковий образ ШР1).

2.5. Зміна №2 СОУ Д.2.4-03359182-001:2016 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Утримання та ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів», узгоджене ТК 311 (лист від 29.03.2018р. №161) і затверджена наказом КП «ШЛЯХРЕМБУД» (пошуковий образ ШР1).

2.6. Зміна №3 СОУ Д.2.4-03359182-001:2016 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Утримання та ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів», узгоджене ТК 311 (лист від 17.05.2019р. №225) і затверджена наказом КП «ШЛЯХРЕМБУД» (пошуковий образ ШР1).

2.7. СОУ Д.2.2-03359182-003:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Герметизація швів і стиків дорожніх покриттів бітумною стрічкою», узгоджений ТК 311 (лист від 17.05.2019р. №225) і затверджений наказом КП «ШЛЯХРЕМБУД». Нормам присвоєно пошуковий образ ШР3…

2.8. СОУ Г.1-36095773-001:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми. Утримання об’єктів вулично-дорожньої мережі міста Києва», узгоджений ТК 311 (лист від 24.10.2019р. №31) і затверджений наказом КП «Центр організації дорожнього руху». Нормам присвоєно пошуковий образ УЦ1…

2.9. СОУ Д.2.2-36095773-002:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Об’єкти вулично-дорожньої мережі міста Києва», узгоджений ТК 311 (лист від 02.07.2019р. №30) і затверджений наказом КП «Центр організації дорожнього руху». Нормам присвоєно пошуковий образ УЦ2…

2.10. СОУ Д.2.7-36095773-002:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини та механізми для будівництва та ремонту автомобільних доріг, вулиць та проїздів», узгоджений ТК 311 (лист від 02.07.2019р. №30) і затверджений наказом КП «Центр організації дорожнього руху».

2.11. СОУ-Н ЕЕ 05.839:2007 «Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Пристрої релейного захисту і автоматики. Типові схеми приєднань. Том10», в новій редакції, змінений наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №364 від 21.08.2019р. (пошуковий образ ТР10).

2.12. СОУ Д.2.4-32872788-001:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги», узгоджений ТК 311 (лист від 04.11.2019р. №269) і затверджений наказом ТОВ «ПБС». Нормам присвоєно пошуковий образ УБ1…

2.13. СОУ Г.1-32872788-003:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання. Автомобільні дороги», узгоджений ТК 311 (лист від 04.11.2019р. №269) і затверджений наказом ТОВ «ПБС». Нормам присвоєно пошуковий образ УБ3…

2.14. СОУ Д.2.7-32872788-002:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини та механізми для будівництва та ремонту автомобільних доріг, вулиць та проїздів», узгоджений ТК 311 (лист від 04.112019р. №269) і затверджений наказом ТОВ «ПБС».

2.15. СОУ Д.2.2-03362123-001:2017 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Улаштування покриття дитячих і спортивних майданчиків та бігових доріжок з гумового грануляту та синтетичної трави», узгоджений ТК 311 (лист від 28.12.2017р. №141-1) і затверджений наказом КО «Київзеленбуд». Нормам присвоєно пошуковий образ ЗБ1…

2.16. СОУ Д.2.7-03362123-001:2017 «Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Укладальник самохідний Plano Matic P703 для еластичних шарів багатофункціональних спортивних поверхонь», узгоджений ТК 311 (лист від 28.12.2017р. №141-1) і затверджений наказом КО «Київзеленбуд».

2.17. СОУ Д.2.4-2596705237-001:2017 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Ремонт асфальтобетонного покриття доріг із застосуванням технології інфрачервоного нагріву», узгоджений ТК 311 (лист від 27.04.2017р. №82) і затверджений наказом ФО-П Яшин Д.В.. Нормам присвоєно пошуковий образ ЯШ1…

2.18. СОУ Д.2.7-2596705237-002:2017 «Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини та механізми для виконання робіт з ремонту асфальтобетонного покриття доріг із застосуванням технології інфрачервоного нагріву», узгоджений ТК 311 (лист від 27.04.2017р. №82) і затверджений наказом ФО-П Яшин Д.В..

2.19. Внесені зміни до технічної частини СОУ Д.2.2.-33422747-001:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Улаштування фасадних систем скріпленої теплоізоляції Baumit» згідно листа-дозволу №429-Т від 24.02.2020р. про використання СОУ всіма учасниками будівельного процесу на безоплатній основі.

 1. Внесені зміни у розрахунок вартості проєктних робіт (витрата П122): до параметрів-характеристик витрати додано новий параметр РБ – ознака розрахункової бази для визначення вартості ПВР. Завдяки цьому параметру Користувач може керувати визначенням розрахункової бази.

Якщо РБ=1, то розрахункова база визначається у відповідності п.5.2 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 (вартість будівельних робіт за підсумком глав 1-9 ЗКР).

Якщо РБ=2, то розрахункова база визначається у відповідності до п.5.3 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 (сума вартості будівельних робіт за підсумком глав 1-9 ЗКР та частка вартості устаткування , визначена за відсотковим показником, наведеним у таблиці 1 ДСТУ).

За умовчанням РБ=1.

 1. Внесені зміни у вбудований розрахунок прибутку (крім будов на будівельні і ремонтні роботи прибуток від собівартості):

4.1 У підсистемах Кошторисні документи та Договірна ціна передбачена можливість відмовитися від перевірки на відповідність розміру прибутку, розрахованого від трудовитрат та усередненого показника, максимально допустимому значенню (15% від вартості прямих та загальновиробничих витрат). Для цього у Ознаках  будови (вкладка Кошторисні документи або Договірна ціна)  додано ознака «Не виконувати перевірку на перевищення розміру прибутку 15% від кошторисної вартості прямих витрат об’єкту будівництва».

4.2 При перенесенні будови із підсистеми Підрядник, де перевірка розміру прибутки у будь якому випадку не виконується, в підсистему Договірна ціна в екрані вибору режиму перенесення (Ф232-3) додані способи перенесення прибутку в ДЦ:

– не виконувати перевірку на перевищення розміру прибутку 15% від кошторисної вартості прямих витрат об’єкту будівництва;

– виконувати перевірку на перевищення розміру прибутку 15% від кошторисної вартості прямих витрат об’єкту будівництва.

Зазначені зміни націлені на забезпечення точності щодо розміру прибутку, прорахованого у певній будові в підсистемі Підряднику при перенесенні в підсистему Договірну ціну.

4.3 Автоматизовано розподіл кошторисних трудовитрат в залежності від збірників  РЕКНрв та вибір відповідного показника для розрахунку розміру прибутку при визначенні вартості реставраційно-відновлювальних робіт (ДСТУ Б.Д.1.1-3:2013, Додаток Е, рядок 4 або 5).

Слід звернути увагу, що умовою для вищезазначеного розподілу – є вибір одного із «реставраційних» показників прибутку:

– для ремонтних та реставраційно-відновлювальних робот на пам’ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4, 6, 7, 10, 11, 16, 19, 21  із значенням 6,80 грн/люд.-год;

– для реставраційно-відновлювальних робот, вартість яких визначається за збірниками  РЕКНрв (крім збірників №№ 4, 6, 7, 10, 11, 16, 19, 21) із значенням 3,28.

 1. Використання «Інших витрат» доповнено новими можливостями:

5.1 В екрані редагування реквізитів витрати (Ф107) передбачена ознака «Не оподатковується ПДВ». За умовчанням ознака не активна. Якщо у будові є витрати, в яких зазначена ознака активна, то при розрахунку ПДВ із загальної бази нарахування вилучається підсумкова вартість цих витрат (П154001). Відповідні зміні передбачені у вихідних документах «Розрахунок ПДВ» та «Підсумкові вартісні параметри».

5.2 До існуючих реквізитів, які можуть бути використані у якості вихідних даних при створенні кошторисного розрахунку (Ф290), додана вкладка «Інші витрати». Вміст вкладки  залежить від належності витрати до глави і формуються із числа тих витрат, які передбачені у попередніх главах.

 1. До переліку вихідних документів на рівні будови доданий новий документ «Зведена таблиця використання машин з транспортування будівельних вантажів».

 

 1. Створений новий режим перенесення видів обсягів із підсистеми Підрядник до підсистеми Договірна ціна: «Загальні додаткові об’єми». При виборі цього режиму у підсистему Договірна ціна переносяться тільки позиції, які додані у підсистемі Підрядник або позиції, у яких загальний об’єм виконання перевищує об’єм, передбачений у Договірній ціні. Загальний об’єм виконання по позиції – це підсумковий об’єм виконання за всіма періодами.

З урахуванням того, що додаткові позиції у підряднику мають початкову кількість (вказується при додаванні), то об’єми додаткових позицій для перенесення у підсистему Договірна ціна визначаються наступним чином:

– якщо загальний об’єм виконання додаткової позиції не перевищує її початкову кількості, то у підсистему Договірна ціна, у якості додаткового об’єму, буде перенесено значення початкової кількості;

– якщо загальний об’єм виконання додаткової позиції перевищує її початкову кількості, то у підсистему Договірна ціна, у якості додаткового об’єму, буде перенесено значення загального об’єму. При цьому у Договірній ціні такі додаткові об’єми будуть представлені у вигляді виразу, який складається із суми значень початкової кількості та загального перевищення початкової кількості.

Усі позиції, що були перенесе перенесені по режиму «Загальні додаткові об’єми», в Договірній ціні будуть мати відповідну примітку.

 1. У сервіс «Порівняння будов» додана можливість порівнювати позиції локальних кошторисів та їх складові. Для цього у екран та документ для зберігання/друку додано дві нові вкладки:

– Позиції локальних кошторисів (сортування по номеру позиції);

– Позиції локальних кошторисів (сортування по пошуковому образу).

При порівнянні позицій локальних кошторисів (сортування по номеру) список позицій для порівняння будується на відповідності нумерації: у загальному екрані порівнюються об’єми та загальна вартість позицій, які мають однаковий номер у локальних кошторисах з одним і тим самим номером, незалежно від їх типу та ПО.  Для кожного рядка у екрані порівняння передбачено:

– співставлення діючих на позиції числових параметрів (кнопка F3 або відповідний пункт меню);

– докладне порівняння найменувань та вартісних складових позицій (кнопка F5 або відповідний пункт меню).

При перегляді докладного порівнянні двох позицій передбачено порівняння їх реквізитів та списку ресурсів (кнопка F2 або відповідний пункт меню у екрані «детально»).

При порівнянні позицій локальних кошторисів (сортування по пошуковому образу) список позицій для порівняння будується у відповідності з пошуковим образом. У загальному екрані порівнюються об’єми та загальна вартість позицій, які мають однаковий ПО,  незалежно від їх належності та розташуванню у локальних кошторисах. При цьому об’єми позицій з однаковим ПО підсумовуються. Для кожного рядка передбачено докладне порівняння (кнопка F5 або відповідний пункт меню). Якщо при докладному порівнянні виділити дві позиції із різних будов, то буде можливо:

– співставлення діючих на позиції числових параметрів (кнопка F3 або відповідний пункт меню);

– порівняння  реквізитів та списку ресурсів позицій (кнопка F2 або відповідний пункт меню).

Слід зазначити, що перегляд та аналіз результатів порівняння позицій при сортуванні за номером доцільне при умові, що обрані будови, мають однакові  перелік і нумерацію локальних кошторисів та їх позицій. Наприклад одна і та сама будова у різних підсистемах або будова та її копія, у якій були змінені розрахункові параметри та т.п.

 1. Реалізована наступна черга засобів для розвитку механізму «Розробка документів Користувача». Передбачено наступне:

– розширений перелік реквізитів для додаткових інформаційних рядків при створенні документу по типу вихідних даних «Рядки локального кошторису»;

– до переліку реквізитів для всіх типів рядків додані «Числові параметри»;

– надана можливість створювати, запам’ятовувати та використовувати вирази;

– до існуючої можливості формування та виведення підсумків по зазначеним рядкам, додана нова можливість – створення та ведення накопичувачів.

Крім того, для зберігання файлів описів документів Користувача організована папка «ImDocUse». В папку занесені приклади, створені вже з використанням нових можливостей.

Примітка. У розділі Довідка оновлено документ-роз’яснення «Розробка документів Користувача» з урахуванням вищенаведених доповнень. Для більш докладного вивчення раніше існуючого та нового функціоналу механізму «Розробка документу Користувача» пропонуємо ознайомитися з ним.

 

 1. При редагуванні позицій локального кошторису типу РРР до складу реквізитів заголовку додані «Числові параметри позиції», значення яких діють локально на всі рядки, що належать тілу РРР.

 

 1. У будовах типу П (прибуток від собівартості) передбачено наступні нові можливості:

11.1 Норма прибутку від вартості робіт (числовий параметр Н199) може буде внесена в окрему позицію або виділену групу позицій локального кошторису.

11.2 Для формування вихідних документів «Договірна ціна комерційна» та «Акт приймання виконаних робіт у формі комерційного кошторису» на підставі даних щодо вартості матеріалів та устаткування, наведених у Підсумковій відомості ресурсів, у перелік Ознак для Договірної ціни і Підрядника додана відповідна ознака.

11.3 У вихідних документах «Локальний кошторис», «Договірна ціна», «Акт приймання виконаних робіт» друк рядків типу «розділ» та «локальний кошторис» доповнений інформацією щодо будівельного об’єму (якщо він був заданий в параметрах) та показника одиничної вартості.

 1. До переліку ознак для Договірної ціни додана ознака «Друк повного складу інших супутніх витрат (в тому числі)». Якщо зазначена ознака активізована, то у вихідному документі «Договірна ціна» під рядком «Інші супутні витрати» (розрахунок №8) перелічуються усі витрати, які до нього віднесені.

 

 1. Розширений перелік можливостей для використання індивідуальної заробітної плати:

13.1 При завданні значення індивідуальної заробітної плати на позицію локального кошторису (кнопка Shift+Z або відповідний пункт меню у параметрах позиції ЛК) надана можливість задавати або загальне значення індивідуальної заробітної плати для всіх робітників, або  її складові: значення заробітної плати основних робітників та значення заробітної плати робітників, що обслуговують машини.

13.2 Передбачення можливість внесення і використання індивідуальної заробітної плати всіх робітників у регіонах з ресурсними ринковими розцінками.

 1. У підсистемах Кошторисні документи та Договірна ціна надана можливість вносити позиції з нульовою кількістю.

 

 1. Змінено формат деяких текстових файлів для внесення інформації:

15.1 Форматом файлу для внесення інформації у регіон для ресурсів передбачена можливість врахування вартості оренди для машин першої частини.

15.2 Форматом файлу для внесення рядків локального кошторису передбачена можливість для врахування:

– індивідуальної заробітної плати;

– значення ринкової вартості робіт (тільки для локальних кошторисів будов типу П (прибуток від собівартості)).

 1. Розширений перелік можливостей сервісу «Ув’язка ресурсів АВК з витраченими ТМЦ»:

16.1 Передбачений вибір пріоритету автоматичної ув’язки в першу чергу: по співпадінню найменувань ресурсу з найменуванням ТМЦ (за умовчанням) або згідно з  «Довідником відповідності»;

16.2.  Передбачений пріоритет вибірки даних ТМЦ за номерами складів та встановлення першої черги вибірки;

16.3. В вихідний документ «Таблиця відповідності матеріалів АВК і ТМЦ» додано дані щодо номеру складу.

Примітка: У розділі «Довідка» оновлено документ-роз’яснення «Ув’язка ресурсів АВК з ТМЦ, зареєстрованими в бухгалтерії» з урахуванням вищеописаних доповнень.

 1. У форматі файлів OUTBOX розширений перелік інформації, що виводиться, щодо вартісних та кількісних показників для опису локальних кошторисів та заголовків розділів локальних кошторисів.

Для опису локальних кошторисів :

– загальна кошторисна вартість;

– загальна кошторисна трудомісткість;

– загальна заробітна плата;

– середній розряд робіт;

– показник одиничної вартості (вираховується при умові наявності будівельного об’єму для локального кошторису).

Для опису заголовків розділів локальних кошторисів заносяться (у поточній редакції реалізовано тільки для будов П, розповсюдження на інші типи будов планується у наступному оновленні):

– кількість;

– одиниця виміру;

– показник одиничної вартості (вираховується при умові наявності кількості та одиниці виміру);

– загальна кошторисна вартість.

Зазначені зміну у описі формату OUTBOX (знаходиться у розділі «Довідка») виділені червоним кольором.

 1. В підсистемах Кошторисні документи та Договірна ціна, в екрані редагування ресурсів у складі позиції-роботи локального кошторису (Ф130-1) надана можливість внесення фактичної витрати на об’єм позиції. Передбачено два поля для внесення значень:

– витрата за нормою;

– витрата з урахуванням прийнятих числових параметрів.

Примітка: подібна можливість вже існує у підсистемі Підрядник. Але, при редагуванні витрати на об’єм у підсистемі Підрядник, діючі у позиції Числові параметри не враховуються.

 1. В перелік вихідних документів підсистем Договірна ціна та Підрядник додана нові форми:

– Договірна ціна комерційна в скороченій формі (без винесення вартості матеріалів із позиції);

– Акт приймання виконаних робіт у скороченій формі комерційного кошторису (без винесення вартості матеріалів із позиції).

 

В оновленні  АВК-5 редакції 3.5.1 виправлені помилки редакції 3.5.0

 1. У локальних кошторисах, в яких присутні окремі позиції типу «матеріал» невірно друкувалися підсумкові значення у рядках:

– Всього по розділу;

– Всього по кошторису.

 1. При внесенні інформаційних моделей не заносилася інформація щодо показників прибутку та адміністративних витрат в облікові реквізити і параметри об’єкту.
 2. В комерційній договірній ціні (скорочена форма) невірно друкувалося підсумкове значення вартості робіт.

Нове в АВК-5 редакції 3.4.2* в порівнянні з редакцією 3.4.1.1

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.4.2* передбачено наступне:

 1. У нормативно-довідковій інформації (НДІ) внесені:

1.1. СОУ Д.2.2-33422747-001:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Улаштування фасадних систем скріпленої теплоізоляції BAUMIT», узгоджений ТК 311 (лист від 27.06.2019 р. №242) і затверджений наказом ТОВ «Бауміт Україна». Нормам присвоєно пошуковий образ БМ …

1.2. Зміна №3 СОУ Д.2.2-32794511-009:2011 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги та аеродроми», узгоджена ТК 311 (лист від 28.01.2019 р. №217) і затверджена наказом ТОВ «Дорожнє будівництво «АЛЬТКОМ».

1.3. Зміна №3 СОУ Д.2.7-32794511-010:2011 «Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Машини для дорожнього і аеродромного будівництва», узгоджена ТК 311 (лист від 28.01.2019 р. №217) і затверджена наказом ТОВ «Дорожнє будівництво «АЛЬТКОМ».

1.4. Зміна №1  СОУ Д.42.1-37641918-034:2018 «Дорожні машини та механізми. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів», прийнята  наказом Укравтодора від 4.07.2019 р. № 203.

1.5. Зміна №1  СОУ Д.42.1-37641918-082:2018 «Дорожні машини та механізми. Ресурсні кошторисні норми будівельних машин та механізмів для експлуатаційного утримання», прийнята наказом Укравтодора від 4.07.2019 р. № 206.

1.6. Зміна №1  СОУ Д.42.1-37641918-035:2018 «Автомобільні дороги. Ресурсні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи», прийнята наказом Укравтодора від 4.07.2019 р. № 204.

1.7. Зміна №1  СОУ Д.42.1-37641918-071:2018 «Автомобільні дороги. Ресурсні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання», прийнята наказом Укравтодора від 4.07.2019 р. № 205.

1.8. Внесені зміни в «Норми часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання. Частина 1. Ремонт парових котлів, водогрійних котлів і допоміжного котельного обладнання» СОУ-Н МЕВ 40.1-00130044-602/56:2011. Лист ДП «Львівське конструкторське бюро» від 24.10.18 року №09 / 03-344.

1.9. СОУ Д.2.4-38470464-005:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Улаштування покрівлі з гідроізоляційних покрівельних мембран Баудер», узгоджений ТК 311 (лист від 13.06.2019 р. №239) і затверджений наказом ТОВ «РЕНОБАУ». Нормам присвоєно пошуковий образ КМ5 …

1.10. СОУ Д.2.4-38470464-006:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Утеплення покриттів плитами із поліізоціанурату Баудер ПІР», узгоджений ТК 311 (лист від 13.06.2019 р. №239) і затверджений наказом ТОВ «РЕНОБАУ». Нормам присвоєно пошуковий образ КМ6 …

1.11. СОУ Д.2.2-31575976-005:2018 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Відновлення трубопроводів гнучкими полімерними рукавами», узгоджений ТК 311 (лист від 26.11.2018 р. №195) і затверджений наказом ТОВ «АВТО-М». Нормам присвоєно пошуковий образ АМ5 …

1.12. СОУ Г.1-31575976-007:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми з утримання будівель та споруд. Технічний огляд трубопроводів», узгоджений ТК 311 (лист від 10.07.2019 р. №248) і затверджений наказом ТОВ «АВТО-М». Нормам присвоєно пошуковий образ АМ7 …

1.13. СОУ Д.2.7-31575976-006:2018 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини та механізми для виконання робіт з відновлення трубопроводів гнучкими полімерними рукавами» узгоджений ТК 311 (лист від 26.11.2018 р. №195) і затверджений наказом ТОВ «АВТО-М».

1.14. СОУ Д.2.7-31575976-004:2017 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини та механізми для виконання робіт з санації трубопроводів» узгоджений ТК 311 (лист від 25.05.2017 р. №90) і затверджений наказом ТОВ «АВТО-М».

1.15. Усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів (станом на 03.10.2019 р.).

 

 1. Згідно СОУ-Н МЕВ 40.1-00130044-103/102:2014 Правила визначення вартості реконструкції, капітального і поточного ремонту основного і допоміжного обладнання гідроелектростанцій. Методичні рекомендації (в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 28 серпня 2019 р № 395) змінені:

– усереднені показники кошторисної вартості людино-години з ремонту основного і допоміжного обладнання гідроелектростанцій (ТС №19);

– відповідні усереднені показники для визначення ЗВР, прибутку та адміністративних витрат.

 

 1. Виправлена помилка формування переліку об’єктів для вихідного документа Довідка КБ-3 (помилка виявлялась при умові наявності більше ніж 9 об’єктів однієї глави).

 

 1. Вбудованим розрахунком вартості експертизи (П123), для об’єктів з класом наслідків (відповідальності) СС1 передбачена можливість визначити вартість комплексної експертизи: одночасно експертизи кошторисної частини та експертизи з питань міцності, надійності, довговічності проєкту будівництва.

Для цього до переліку допустимих значень параметру Н123 (параметр, що визначає напрямок експертизи) додано значення «4». При заданих значеннях Н123=4 та КСС=1 (клас наслідків), вартість комплексної експертизи визначається як підсумок вартості експертизи кошторисної частини та експертизи з питань міцності, надійності, довговічності проєктів будівництва.

Звертаємо увагу, що нове значення параметру Н123 доступне у будовах, створених у редакції 3.4.2, а також у будовах, створених до редакції 3.4.2 ПІСЛЯ оновлення даних на основі поточного блоку настройки.

Примітка: Незалежно від заданих значень параметрів Н123 та КСС, розрахункове значення вартості експертизи буде співставлятися з мінімальною вартістю експертизи проєктів будівництва (Примітка 2. Додатка Е ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013). За результатами такого співставлення програма автоматично обирає значення вартості експертизи для подальших розрахунків.

 

 1. Внесені зміни в екран для вибору вихідного даного в кошторисний розрахунок і реалізовано пошук в переліку параметрів, запропонованих в якості реквізиту для вихідних даних при створенні кошторисного розрахунку в іншій витраті.

 

 1. У сервісі «Розробка документів Користувача», для документів по типу вихідних даних «Рядки локального кошторису» розширений перелік реквізитів.

До існуючих реквізитів для типу рядка «Позиція локального кошторису» додані:

 • трудовитрати робітників, що обслуговують машини та механізми,
 • ринкова розцінка (для будов П),
 • норма прибутку від вартості робіт та накладних витрат (для будов П),
 • норма прибутку від вартості матеріалів підрядника (для будов П),
 • прибуток від вартості робіт та накладних витрат на одиницю (для будов П),
 • прибуток від вартості матеріалів підрядника на одиницю (для будов П),
 • адміністративні витрати на одиницю (для будов П),
 • загальна вартість одиниці.

Для всіх типів рядків у якості реквізитів для внесення додані «Параметри-характеристики будови» і «Підсумкові дані суб’єкта».

Крім того, в переліку реквізитів організований пошук по контексту найменування або ідентифікатора.

В папку Data внесений файл опису документа Користувача “Дефектний акт” (def_akt.imdp). Даний опис документа Користувача формує відповідний вихідний документ в цілому по будові з відображенням матеріально-технічних ресурсів, закладених всередині позицій локальних кошторисів типу “робота”.

 

 1. Передбачена можливість друку у вихідному документі Відомість ресурсів «Обґрунтування ціни ресурсу». Для цього до переліку ознак друку внесена ознака «Додавання обґрунтування ціни до найменування при друку Відомості ресурсів».

 

 1. При розрахунку транспортних витрат в складі кошторисної вартості матеріалів і обладнання в режимі «Розрахунок (дані підрядника)» – екран Ф58 «Спосіб розрахунку провізної плати» – уточнені, зроблені більш інформативними найменування доступних в АВК5 способів розрахунку в режимі «з виділенням трудовитрат». Для способу «Універсальна методика …» за замовчуванням прийнято варіант розрахунку ціни транспортних витрат, коли кузов автомобіля заповнений на 100%, ознака Пцп = 0).

Нове в АВК-5 редакції 3.4.1.1 в порівнянні з редакцією 3.4.1

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.4.1.1 передбачено наступне:

 1. До нормативно-довідкової інформації (НДІ) додані:

1.1. СОУ Д.2.2-40781863-001:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Підсилення та закріплення ґрунтів основ із застосуванням технологій SPT», погоджені ТК 311 (лист №222 від 17.05.2019р.) та затверджені наказом ТОВ «СПТ Україна». Нормам наданий пошуковий образ СТ1…

1.2. СОУ Д.2.2-40781863-002:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Гідроізоляція та герметизація конструкцій, заповнення порожнин за конструкціями, заблокове, міжблокове та контрольне нагнітання при будівництві тунелів із застосуванням технологій SPT», погоджені ТК 311 (лист №222 від 17.05.2019р.) та затверджені наказом ТОВ «СПТ Україна». Нормам наданий пошуковий образ СТ2…

1.3. СОУ Д.2.7-40781863-001:2019 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини та механізми для підсилення ґрунтів та гідроізоляції й герметизації конструкцій із застосуванням технологій SPT», погоджені ТК 311 (лист №222 від 17.05.2019р.) та затверджені наказом ТОВ «СПТ Україна».

1.4. СОУ Д.2.4-40438660-001:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Відновлення трубопроводів гнучкими полімерними рукавами», погоджені ТК 311 (лист №207 від 29.01.2019р.) та затверджені наказом ТОВ «ОРНІ ГРУП». Нормам наданий пошуковий образ ОГ1…

1.5. СОУ Д.2.7-40438660-001:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини та механізми для відновлення трубопроводів гнучкими полімерними рукавами», погоджені ТК 311 (лист №207 від 29.01.2019р.) та затверджені наказом ТОВ «ОРНІ ГРУП».

 1. Виправлені наступні помилки:

2.1. Неправильно визначався розмір екрану «Ресурси будови/об’єкту/локального кошторису/позицій, що виділені». Із-за цього, у деяких випадках, не всі розділи ресурсів виводилися на екран.

2.2. При визначенні транспортних витрат з виділенням трудовитрат за універсальною методикою (Наказ № 43 Мінтрансу України) при використанні самоскидів з причепами невірно відображалися результати проміжних розрахунків у відповідних екранних та вихідних формах документів.

3. З урахуванням роз’яснень ТК 311 №252 від 19.07.2019 р., внесені зміни до розрахунку вартості проектних робіт для об’єктів телекомунікаційних мереж загального користування (витрата П122, ПО=8): розрахункова база, до якої застосовуються усереднені відсоткові показники визначається відповідно до п 5.2 ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013 (вартість будівельних робіт за підсумками глав 1-9 та частка вартості устаткування).

 1. Доповнений перелік доступних реквізитів для формування документів Користувача:

4.1. Для типу вихідних даних «Рядки локального кошторису», для інформаційних рядків «Об’єктний кошторис», «Локальний кошторис», «Позиція» доданий реквізит «Примітка Користувача».

4.2. Для типу вихідних даних «Ресурси», для інформаційного рядку «Будівельні машини та механізми» до реквізитів додані складові для розрахунку мастильних матеріалів (за даними Підрядника):

– витрата та ціна моторної оливи;

– витрата та ціна пластичних мастил;

– витрата та ціна трансмісійних мастил;

– витрата та ціна спеціальної оливи.

Нове в АВК-5 редакції 3.4.1 в порівнянні з редакцією 3.4.0

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.4.1 внесені актуальні дані для визначення вартості будівельних робіт, а також введено ряд наведених нижче доповнень і змін:

 1. На підставі листа ТОВ «Науково-технічний центр» «Економіка ремонтного виробництва» від 11.03.2019р. № 10-Е/1 враховані наступні розрахункові показники для визначення вартості робіт з ремонту основних фондів підприємств:

– усереднена вартість людино-години за розрядами робіт при виконанні ремонтних робіт (тарифна сітка 2) згідно Таблиці 1 Додатка 1 до листа;

– усереднена вартість людино-години за розрядами робіт при виконанні ремонтних робіт із важкими та шкідливими умовами праці (тарифна сітка 3) згідно Таблиці 2 Додатка 1 до листа;

– усереднена вартість людино-години за розрядами робіт для верхолазних робіт (тарифна сітка 4) згідно Таблиці 3 Додатка 1 до листа;

– усереднена вартість людино-години водолазів за класами (тарифна сітка 11) згідно Таблиці 4 Додатка 1 до листа;

– усереднені показники для визначення розміру кошторисного прибутку за видами робіт згідно Додатку 4 до листа.

2. Внесені усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів (станом на 01.06.2019 року).

 1. До нормативно-довідкової інформації (НДІ) додані:

3.1. СОУ Д.2.4-01190043-001:2013 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Регулювання зусиль у постійних відтяжках металевих радіотелевізійних щогл», узгоджених Мінрегіоном України (лист від 23.07.2013 №8/15-229-13) і затверджених Наказом Концерном «Радіомовлення, Радіозв’язку і Телебачення». Нормам присвоєно пошуковий образ ТВ1 …

3.2 СОУ Д.2.2-33053410-001:2018 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Підсилення залізобетонних конструкцій матеріалами з вуглецевими волокнами ТМ Sika», узгоджених Технічним комітетом стандартизації ТК 311 (лист від 10.12.2018 №198) і затверджених Наказом ТОВ «СІКА Україна». Нормам присвоєно пошуковий образ СУ1…

 1. У вбудованому розрахунку “Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами” (інша витрата П145) реалізовані додаткові можливості – облік фактичних дат будівельного процесу через відповідні їм коефіцієнти інфляції.

4.1. Облік дати кошторисних цін будівництва (вона вказується в Зведеному кошторисному розрахунку і в Договірної Ціні) – через відповідний коефіцієнт інфляції від дати кошторисних цін будівництва до 1 січня першого року будівництва – новий параметр-характеристика КС1454;

4.2. Облік дати початку будівельних робіт першого календарного року будівництва – через відповідний коефіцієнт інфляції на цю дату; цей параметр визначається Користувачем на основі прогнозного коефіцієнта інфляції першого року будівництва (КС1451) – новий параметр-характеристика КС1455;

4.3.Облік дати закінчення робіт у другому календарному році будівництва – через коефіцієнт інфляції на дату закінчення робіт; цей параметр в редакції програми 3.4.1 уточнюється Користувачем в складі рядка Вихідних даних вбудованого кошторисного розрахунку на основі прогнозного числового значення коефіцієнта інфляції другого року будівництва (КС1452).

4.4. При формуванні розрахункових коефіцієнтів, що відповідають різним коефіцієнтам інфляції, прийнято (відповідно до листа Мінрегіону України 26.03.2015 №7/15-3282), що інфляція, яка перевищує 10% враховується з коефіцієнтом 1,0 і впливає на кошторисні ціни стрибкоподібно, один раз , але в свою повну відсоткову міру.

4.5. У стандартному вбудованому розрахунку за замовчуванням, як і раніше, прийнято, що будівництво триває один рік – протягом всього першого календарного року.

 1. Перенесення будови із підсистеми «Договірна ціна» до підсистеми «Підрядник», а також перехід до наступного звітного періоду/наступної частини звітного періоду доповнені аналізом на наявність інших витрат, у яких вартість або/та трудовитрати задані числовими значеннями. Якщо у будові присутні такі витрати, то внаслідок аналізу програма надасть відповідне інформаційне попередження та буде сформований протокол з переліком таких витрат.

Примітка: Числові значення вартості або/та трудовитрат у затратах не процентуються автоматично в залежності від об’єму виконаних робіт у поточному періоді. Крім того, при переході на наступний звітний період числові значення показників в таких витратах будуть перенесені повністю.

Нагадуємо, що відмовитися від числових значень показників витрат можна декількома способами:

        – видалити числові значення безпосередньо у кожній окремій витраті;

        – при перенесенні будови із підсистеми «Договірна ціна» до підсистеми «Підрядник» в екрані Ф154-2 актуалізувати ознаку «Скидання вартісних показників інших витрат»;

        – при редагуванні реквізитів будови для «Договірної ціни» або «Акта КБ-2В», у вкладці «Показники витрат» актуалізувати ознаку «Відмова від числових значень вартісних показників інших витрат» та вийти зі збереженням.

Нове в АВК-5 редакції 3.4.0 в порівнянні з редакцією 3.3.3.1

1. Враховані наступні розрахункові показники:

1.1 На підставі листа Міністерства соціальної політики України від 08.08.2018 № 78/0/206-18 середньомісячна тривалість робочого часу для відповідних тарифних сіток становить 166,08 годин;

1.2 Запропонована за замовчуванням середньомісячна заробітна плата для тарифних сіток 1,18,12 і 20 прийнята на рівні мінімально допустимого значення, яке може бути враховане при складанні інвесторської кошторисної документації. Відповідно до Наказу Мінрегіону від 27.07.2018 № 196, на підставі даних, оприлюднених на офіційному веб-сайті Державної служби статистики щодо середньомісячної заробітної плати у будівництві за 2018 рік та індексу споживчих цін на 2019 (Сценарій 1), затвердженого Постановою КМУ № 546 від 11.07.2018) зазначений рівень складає:

7845 грн. х 108,7/100 = 8527,52 грн;

1.3 Запропонована за замовчуванням середньомісячна плата для тарифної сітки 17 визначена виходячи з усереднених показників вартості людино-години, що наведені у Зміні №2 до нормативного документа ГКД 34.08.601-2003 у Таблиці Б.3 (станом на 1 грудня 2018р);

1.4 Запропонована за замовчуванням середньомісячна заробітна плата для тарифних сіток 21 та 22 визначена виходячи з рекомендацій щодо рівня кошторисної заробітної плати, наданих у Листі ДП «СхідГЗК» №04-10/1503 від 25.02.2019 р;

1.5 Внесені усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, які розраховані станом на 01.03.2019.
1.6 Внесені усереднені показники вартості перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом станом на 01.03.2019.
1.7 У вбудованому розрахунку заробітної плати, який реалізовано згідно з Порядком у редакції Наказу Мінрегіонбуду України від 20.10.2016 № 281, актуалізовані прийняті за умовчанням вихідні дані для розрахунку тарифної частини середньомісячної заробітної плати:
– для параметра ЗПмін (розмір прожиткового мінімуму встановлений для працездатних осіб на 1 січня 2019 року) занесено значення 1921 грн;
– для параметра Кмін (коефіцієнт переходу від прожиткового мінімуму до гарантованого розміру тарифної ставки (окладу) працівника, який виконує просту некваліфіковану роботу) занесено значення 2,31.

2. У відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України № 546 від 11 липня 2018 року, прийняті наступні прогнозні індекси інфляції:
– на 2019 рік – 110,1%;
– на 2020 рік – 108,2%.
Крім того, внесені зміни до запропонованого кошторисного розрахунку інфляції, завдяки яким необхідність використання коефіцієнта 0,5 у розрахунковій формулі в залежності від розміру індексу інфляції визначається автоматично.

3. У вбудованих розрахунках інфляції та ризиків використана нова змінна «Код основного документу» (КОД) . Ця змінна визначає в якій підсистемі (Кошторисні документи, Договірна ціна, Підрядник) формується основний вихідний документ. Змінна представлена в Параметрах-характеристиках, формується автоматично, недоступна для редагування, може прийматися до кошторисних розрахунків і, відповідно, керувати розрахунками.
Запропоновані нові розрахунки передбачають у підсистемах Договірна ціна та Підрядник зменшення вартості прямих витрат за рахунок віднімання вартості ресурсів та устаткування Замовника, а також вартості зворотніх матеріалів.

4. Керуючись перевиданням СОУ 42.1-37641918-050:2018 «Правила визначення вартості робіт з капітального ремонту автомобільних доріг» та СОУ 42.1-37641918-085:2018 «Правила визначення вартості з поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг» передбачені наступні зміни у «дорожніх» будовах і блоках настройки:
– враховані чинні показники та характеристики для визначення прибутку, загальновиробничих, адміністративних та інших витрат;
– змінено алгоритм вибору вищезазначених показників (як у звичайних будов);
– у перелік блоків настройки, до існуючих «дорожніх» блоків настройки для капітального ремонту і експлуатаційного утримання доріг, доданий блок настройки для поточного ремонту.

5. У форматі ИБД редакції 5.2 були погоджені и додані наступні зміни:
– передбачено ознака «оренда» у вартості експлуатації будівельних машин та механізмів;
– відкоригований обмін інформацією, яка стосується вартості «дорожніх» будов у відповідності до перевиданих СОУ.
В поточній редакції ПК АВК передбачено виведення формату ІБД редакції 5.2. та формату ІБД редакції 5.1. Слід зазначити, що формат ІБД редакції 5.1 не може бути створений для «дорожніх» будов та будов, в яких були застосовані позиції із нових розділів НДІ.

6. Надана можливість приймати і вносити у будову наступні результати розрахунків із програмних комплексів для визначення вартості проектно вишукувальних робіт:
– клас наслідків (відповідальності) об’єкту;
– кошти на утримання служби замовника;
– кошти на здійснення технічного нагляду;
– кошти на надання послуг інженера-консультанта;
– вартість вишукувальних робот;
– вартість проектних робот;
– вартість експертизи проектної документації;
– кошти на здійснення авторського нагляду.
Для цього було розроблено і погоджено з ПК АС4-ПИР формат файлу для для обміну даних. Для прикладу в папку Data доданий файл АС_AVK.txt
Для занесення результатів розрахунків із АС4-ПИР необхідно звернутися до нового пункту «Інших витрат» будови «Ввести текстовий файл з результатами розрахунків із ПК ПВР» і вибрати потрібний файл. Після цього, за допомогою ознаки включити/виключити, потрібно визначити для яких саме витрат потрібно занести вже розраховані значення із обраного файлу. До витрат будови будуть занесені значення, які відміченні ознакою «включено» з урахуванням заокруглення прийнятого по будові.
Слід зазначити, що ознака «Включити/виключити» прийнята для Глави або для відповідної витрати будови не впливають на внесення інформації із файлу ПВР.

7. Запропоновані нові можливості при роботі з будовами на будівельні та ремонтні роботи (прибуток від собівартості) та ринковими розцінками:
7.1 Параметр «Реквізитів будови» «Норма прибутку від вартості робіт і інших витрат» поділений на два параметра:
– «Норма прибутку від вартості інших витрат», який задається тільки в «Реквізитах будови»;
– «Норма прибутку від вартості робіт», який задається як в «Реквізитах будови», так і за допомогою числового параметру Н199. Завдяки цьому норма прибутку від вартості робіт може бути уточнена для окремого об’єкта, локального кошторису, групи позицій локального кошторису.

7.2 Введена ознака «Подвійна нумерація в Акті у формі комерційного кошторису». При виборі цієї ознаки номер позиції «Акту приймання виконаних робіт» буде мати два значення: поточний номер і через дробову риску номер цієї позиції у відповідній «Договірній ціні у розгорнутій формі».

7.3 Додана можливість уведення/виведення інформаційних моделей регіонів ринкових розцінок.

8. До нормативно-довідкової інформації (НДІ) додані:

8.1. СОУ Д.2.2-34867717-001:2018 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автоматичне дугове зварювання сварка ванним способом плавким мундштуком стиків трамвайних та залізничних рейок», погоджені ТК 311 (лист від 23.11.2018 №192) та затверджені наказом ТОВ «ІНПАТ». Нормам наданий пошуковий образ НП1…

8.2 СОУ Д.2.2-31101383-001:2018 «Ресурсні кошторисні норми на будівельні роботи. Утеплення поверхні стін теплоізоляційною сумішшю ТЕПЛОВЕР LIGHT шаром 40 мм», погоджених ТК 311 (лист від 20.11.2018 №191) та затверджені наказом ТОВ «НПП «Укрвермікуліт». Нормам наданий пошуковий образ УВ1…

8.3 СОУ Д.2.2-31101383-002:2019 «Ресурсні кошторисні норми на будівельні роботи. Утеплення поверхні теплоізоляційної сумішшю BAUWER», погоджені ТК 311 (лист від 29.01.2019 №208) та затверджені наказом ТОВ «НПП «Укрвермікуліт». Нормам наданий пошуковий образ УВ2…

8.4 СОУ Д.2.4-40090765-001:2018 «Кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги» змінено на СОУ Д.2.4-40090765-001:2019 «Кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Автомобільні дороги», погоджені ТК 311 (лист від 28.01.2019 №215) та затверджені наказом ТОВ «СЛАВДОРСТРОЙ». Нормам наданий пошуковий образ СД1…

9. При роботі з НДІ передбачено:

9.1 На загальному екрані НДІ (Ф121) доданий керуючий елемент «?» для швидкого пошуку вказаного розділу НДІ.

9.2 До пошуку, при редагуванні ресурсної частини позицій НДІ типу «робота», внесені уточнення, завдяки яким можна включити або виключити ресурси по проекту.

9.3 НДІ Користувача розділена на дві частини:
– позиції власної розробки;
– позиції сторонніх розробників.
При перенесенні інформації із Тимчасової НДІ до власної НДІ у Користувача є можливість самостійно обрати до якого складу позицій має бути занесена інформація. Після занесення, приналежність може бути змінена при редагуванні НДІ Користувача.

10. При роботі з регіонами для ресурсів передбачено:

10.1 Регіональні ціни на енергоносії із розділу НДІ «Будівельні матеріли, вироби і конструкції» (С1999-90…) в будові будуть враховуватися ще і при визначені вартості експлуатації будівельних машин і механізмів.

10.2 При внесенні або редагуванні значення відпускної ціни у регіоні перебачено використання вбудованого калькулятора.

11. Додана можливість внесення або поповнення наявної інформації у «Переліку класифікаторів для заміни ресурсів» із текстового файлу.
Для створення нового класифікатора на основі текстового файлу необхідно в екрані «Класифікатори замін» (Ф257) виконати дію «Уведення текстового файлу».
Для поповнення існуючого класифікатора необхідно, знаходячись у тілі класифікатора (Ф258), виконати дію «Уведення текстового файлу».
Опис текстового файлу розміщено в розділі «Довідка». Приклад текстового файлу klas_res.txt додан у папку Data.

12. Спрощена задача з обліку індивідуальних даних щодо величини заробітної плати основних робітників у складі вартості одиниці позицій локального кошторису типу «робота» за допомогою автоматизації визначення значень відповідних числових параметрів.
Для цього до переліку «Параметрів» екранного локального кошторису доданий пункт меню «Задати індивідуальну зарплату основних робітників у вартості одиниці». Цей пункт меню відкриває екран, в якому можна буде ввести значення заробітної плати основних робітників «в лоб». Після внесення даних та виходу із екрану по кнопці «Застосувати», програма автоматично розрахує і внесене необхідне значення числового параметра відповідно до номеру тарифної сітки (Н24 – Н132). Визначена таким чином заробітна плата в екрані локального кошторису буде виділена синім кольором.
Для скидання індивідуальних даних про заробітну плату передбачено пункт меню «Відмовитися від індивідуальної зарплати основних робітників».
Пункти меню доступні як для окремо розташованих позицій типу «робота», так і для виділеної групи позицій.

13. При використанні сервісу «Очистка будови» надана можливість конкретизувати від яких саме змін і які саме ресурси мають бути «очищені». Для цього в екрані Ф240 додана вкладка «Ресурси», яка складається із:
– спеціальні ресурси;
– будівельні машини (1 частина);
– будівельні машини (2 частина);
– матеріали.

14. У списках об’єктів та локальних кошторисів підсистеми «Підрядник» передбачена нова позначка «$». Зазначена позначка з’являється перед номером відповідного суб’єкту списку у разі наявності у ньому залишків.

15. Для швидкого переходу на сайт/форум розробників, а також на форум «Усе про АВК5, усе для АВК5» у перелік «Довідки» додані відповідні посилання.

РЕКОМЕНДОВАНІ ТОВАРИ

АС-4 Кошторис-графік плюс
АС-4 Кошторис-графік плюс
АС-4 Кошторис-графік плюс: —– визначення вартості проектування на перших стадіях проектування із застосуванням бази об’єктів–аналогів, —– побудова календарних графіків виконання проектних робіт, —– побудова календарних графіків виконання будівельних робіт.
not rated 6,996.00  Додати у кошик
АС-4 ПИР
АС-4 ПИР
Програма для складання кошторисів на проектні роботи на всіх стадіях проектування, має унікальну базу всіх збірників на проектні роботи, які були розроблені різними міністерствами і відомствами колишнього Радянського Союзу в 1984-1991 роках і дозволені Держбудом України до застосування. Ви маєте можливість коректувати ці розцінки або на їх підставі створювати свої розцінки.
not rated 3,984.00  Додати у кошик
ІДС «Зодчий»
ІДС «Зодчий»
Інформаційно-довідкова система (ІДС) «Зодчий» призначена для створення і ведення комп`ютерних архівів нормативної, законодавчої  і інструктивно-методичної інформації в області будівництва.
not rated 1,300.00  Додати у кошик